قوانین و مقررات کنسلی

تا 48 ساعت قبل از شروع اقامت، امکان کنسل کردن رزرو و عودت مبلغ رزرو وجود دارد.

کمتر از 48 ساعت مانده به روز شروع اقامت، کسر 50 درصد مبلغ رزرو شب اول به عنوان خسارت.

روز شروع اقامت، کسر مبلغ شب اول یا شب های سپری شده + 25 درصد مبلغ شب های باقیمانده.

در ایام پیک (تعطیلات رسمی ) : هماهنگی با پشیتبانی.

مدارک شناسایی

ملاک شناسایی افراد کارت ملی و شناسنامه و ملاک احراز زوجیت تنها ذکر نام همسر در شناسنامه ها می باشد. در غیر اینصورت اقامتگاه از ورود مهمان جلوگیری و مطابق قانون کنسلی عمل می گردد.